ขนส่งสายตะวันออก มีรถบรรทุกสินค้าบริการขึ้นลงตลอด เช่น สิบล้อ15ตัน 6ล้อใหญ่ ราคาถูก

รถบรรทุกขนส่งของ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

รถบรรทุกขนส่งของ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

ประเภทรถนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

รถบรรทุก นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง),รถสิบล้อ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง),ขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง),รถบรรทุกขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง),รถพ่วง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง),ขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง),รถ10ล้อ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง),บริษัท ขนส่ง จํากัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)