ขนส่งสายตะวันตก มีรถบรรทุกสินค้าบริการขึ้นลงตลอด เช่น สิบล้อ15ตัน 6ล้อใหญ่ ราคาถูก มีรถกระบะบรรทุกไว้คอยบริการ

รถบรรทุกขนส่งของ นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม

รถบรรทุกขนส่งของ นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม

ประเภทรถนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม

รถบรรทุกนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม,รถสิบล้อนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม,ขนส่งนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม,รถบรรทุกขนส่งนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม,รถพ่วงนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม,ขนส่งนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม,รถ10ล้อนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม,บริษัท ขนส่ง จํากัดนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม