ขนส่งสายตะวันตก มีรถบรรทุกสินค้าบริการขึ้นลงตลอด เช่น สิบล้อ15ตัน 6ล้อใหญ่ ราคาถูก มีรถกระบะบรรทุกไว้คอยบริการ

รถบรรทุกขนส่งของ นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City)

รถบรรทุกขนส่งของ นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City)

ประเภทรถนิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City)

รถบรรทุก นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City),รถสิบล้อ นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City),ขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City),รถบรรทุกขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City),รถพ่วง นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City),ขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City),รถ10ล้อ นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City),บริษัท ขนส่ง จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City)